Ondersteunend in Belastingaangiften en Toeslagen

Belasting toeslagen berekenen?

Hoe jij zelf je eigen zorg- en/of huurtoeslag kunt berekenen!

Gemiddelde leestijd: 16 minuten
Belasting toeslagen berekenen links boven

Ieder jaar weer komen de toeslagen van de Belastingdienst om de hoek kijken. Het gaat voornamelijk om de zorg- en/of huurtoeslag. Hoe berekenen je nou deze belasting toeslagen?

De meeste mensen, die al een zorg- en/of huurtoeslag ontvangen van de Belastingdienst, krijgen jaarlijks bericht van de Belastingdienst.

In dit bericht wordt gevraagd om “uw gegevens/inkomen te controleren”.

Mijn ervaring met mensen is, dat zij ervan uit gaan dat wat de Belastingdienst hun toestuurt ook daadwerkelijk juist is. Omdat de Belastingdienst toch alles van jou weet?

Alleen ik kom het nog geregeld tegen dat de Belastingdienst niet altijd de meest recente gegevens aanhoudt of hiervan niet op de hoogte is.

In dit artikel ga je lezen wat nu eigenlijk een zorg- en/of huurtoeslag is, wanneer je hier recht op hebt en hoe je de hoogte kunt berekenen om recht te kunnen hebben op deze toeslagen.

Wat is een zorg- en/of huurtoeslag

In Nederland is iedereen die hier woont of werkt verplicht om een basis zorgverzekering te hebben.

Let wel op dat kinderen tot 18 jaar alleen verplicht zijn om ingeschreven te staan bij een zorgverzekeraar. Zij dienen pas een premie te betalen vanaf hun 18e jaar. Daarbij gaat het eigen risico ook pas in vanaf het 18e jaar.

De Belastingdienst heeft daarom de zorgtoeslag in het leven geroepen, om op deze manier tegemoet te kunnen komen in de te betalen premie voor jouw zorgverzekering.

De huurtoeslag is door de Belastingdienst in het leven geroepen om eventuele mensen tegemoet te kunnen komen in hun te betalen huurkosten. Je dient dan onder andere in Nederland een woning te huren en ingeschreven te staan bij de gemeente op dat woonadres.

Bij beiden belasting toeslagen kan je te maken krijgen met een toeslagpartner. Daarbij spreekt de Belastingdienst over de hoogte van je toetsingsinkomen of ook wel verzamelinkomen genoemd. Het berekenen van deze inkomens, ga je lezen in dit artikel.

Hieronder lees je verder wat een toeslagpartner en het toetsingsinkomen/verzamelinkomen inhouden.

Wat is een toeslagpartner

Wanneer een persoon op hetzelfde woonadres als jijzelf staat ingeschreven bij de gemeente, dan kan het zijn dat het jouw toeslagpartner is.

Het is vanzelfsprekend wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dat je ook toeslagpartner van elkaar bent. Hiervoor hoef je zelfs niet op hetzelfde woonadres ingeschreven te staan. Je bent ten slotte “partners” van elkaar.

Let op, voor de huurtoeslag telt de getrouwde partner of geregistreerd partner niet mee als toeslagpartner, wanneer deze niet op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.

Ben je met meerdere personen ingeschreven op hetzelfde adres, dan kan je maar één toeslagpartner hebben. De eerst mogelijke situatie, zoals hieronder beschreven, betreft dan je toeslagpartner.

Naast een echtgenoot of geregistreerd partner kunnen mogelijk in de volgende situaties ook jouw toeslagpartner zijn. Jullie dienen wel op hetzelfde woonadres ingeschreven te staan:

 • Jij en de medebewoner hebben een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris;
 • Jij en de medebewoner hebben samen een kind;
 • Jij en/of de medebewoner hebben een kind van de ander erkend;
 • Jij en/of de medebewoner zijn partner voor een pensioenregeling;
 • Jij en de medebewoner hebben samen een koopwoning en wonen daar beiden;
 • Jij of de medebewoner heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
 • Jij en de medebewoner zijn elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting;
 • Jij en de medebewoner waren vorig jaar al elkaars toeslagpartner;
 • Jij en de medebewoner zijn samen kind, kleinkind, ouder, grootouder, broer of zus en 1 van bovenstaande situaties geldt.

Wanneer is een toeslagpartner niet van toepassing:

 • De medebewoner is onderhuurder;
 • De medebewoner staat op hetzelfde adres ingeschreven als een postadres;
 • Samenwonend met kind of ouder en niet beiden 27 jaar of ouder zijn.

Wat wordt gezien als het toetsingsinkomen

Uit ervaring weet ik dat mensen het lastig vinden wat de Belastingdienst nu werkelijk bedoelt met de hoogte van het inkomen.

De Belastingdienst gaat uit van jouw toetsingsinkomen of ook wel het verzamelinkomen genoemd, over een geheel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

Om jouw toetsingsinkomen/verzamelinkomen te bepalen zijn diverse situaties mogelijk:

 • Je bent werkzaam in loondienst en je doet geen aangifte inkomstenbelasting, dan dien je het brutoloon aan te houden;
 • Je bent werkzaam in loondienst en je doet wel aangifte inkomstenbelasting, dan kan je het verzamelinkomen aanhouden welke in de aangifte staat vermeld. Of je kan je brutoloon per maand/per 4 weken aanhouden en de eventuele aftrekposten van bijvoorbeeld een eigen woning hierop in mindering brengen;
 • Je bent werkzaam als ondernemer en je doet aangifte inkomstenbelasting, dan kan je het verzamelinkomen aanhouden welke in de aangifte staat vermeld. Of je houdt je (geschatte) resultaat van je onderneming aan minus de eventuele aftrekposten van bijvoorbeeld een eigen woning.

Hoe bereken je de hoogte van het toetsingsinkomen

Zojuist heb je gelezen dat het brutoloon geregeld naar voren komt. Je vraagt je misschien af wat nu werkelijk het brutoloon is.

Het is redelijk makkelijk te achterhalen. Het brutoloon is namelijk het bedrag aan salaris/loon welke jij verdient, maar waar nog geen bedragen (zoals sociale premies en loonbelasting) vanaf zijn getrokken. Dit kan je terug vinden op je loonstrook of in je arbeidsovereenkomst.

Om de hoogte van je toetsingsinkomen te berekenen, dien je voor een heel kalenderjaar het toetsingsinkomen te berekenen.

Let hierbij op dat wanneer je het brutoloon per maand/per 4 weken neemt, dat je ook je (eventuele) vakantiegeld mee neemt in de berekening. Je vakantiegeld kan je aanhouden als één bruto maandloon of één brutoloon per 4 weken, dan zit je altijd redelijk goed.

Het verzamelinkomen daarin tegen welke je in de aangifte inkomstenbelasting hebt staan, betreft het toetsingsinkomen/verzamelinkomen voor een heel jaar.

Wat wordt gezien als het vermogen

Het makkelijkste is om te kijken wat in de aangifte inkomstenbelasting is aangegeven als waarde aan bezittingen minus de schulden. Let op dat de Belastingdienst uit gaat van de waarde van het vermogen per 1 januari.

Wanneer jij en/of iemand in jouw huishouden spaargeld en/of beleggingen heeft, dan wordt dit gezien als bezitting en dus als vermogen.

Daarnaast kan jij en/of iemand in jouw huishouden ook aandelen of een vakantiewoning in Nederland of het buitenland hebben. Deze worden ook gezien als bezitting en dus als vermogen.

Ik ga er vanuit dat de schulden voor zich spreken.

Voorbeelden welke niet onder de bezittingen vallen:

 • Een eigen auto wordt in de aangifte inkomstenbelasting niet gezien als bezitting;
 • En een eigen woning welke als hoofdverblijf betreft, wordt niet gezien als bezitting, maar als belastbaar inkomen uit woning. Dit heb je eerder hierboven kunnen lezen.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag, wat zijn de voorwaarden?

In dit artikel heb je al kunnen lezen dat de Belastingdienst rekening houdt met je inkomen en of je een toeslagpartner hebt.

De Belastingdienst kijkt naar de hoogte van je inkomen en naar het inkomen van je eventuele toeslagpartner. Deze moet(en) niet te hoog zijn.

Daarbij wordt ook gekeken naar de hoogte van je vermogen en die van je eventuele toeslagpartner. Deze moet(en) ook niet te hoog zijn.

Hieronder lees je de opsomming van voorwaarden, waaraan je dient te voldoen, om recht te kunnen hebben op de zorgtoeslag:

 • 18 jaar of ouder;
 • Je toeslagpartner is jonger dan 18 jaar (je krijgt de helft van het toeslag bedrag voor iemand met een meerderjarige toeslagpartner, het inkomen van de minderjarige toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag);
 • Het hebben van een Nederlandse nationaliteit of het legaal zijn in Nederland;
 • Het hebben van een Nederlandse (basis)zorgverzekering;
 • Inkomen (van jezelf en eventuele toeslagpartner) niet te hoog;
 • Vermogen (van jezelf en eventuele toeslagpartner) niet te hoog.

In sommige situaties heb je geen recht op zorgtoeslag of zijn de regels anders:

 • Militairen;
 • Gedetineerden;
 • Gemoedsbezwaarden;
 • Buitenlandse studenten;
 • Geen vast woonadres hebben;
 • Wonend in het Buitenland;
 • Werkend in het Buitenland.

Wanneer heb je recht op huurtoeslag, wat zijn de voorwaarden?

Zoals je eerder hebt kunnen lezen kan je recht hebben op huurtoeslag.

Net zoals bij de zorgtoeslag kijkt de Belastingdienst ook bij de huurtoeslag naar de hoogte van je inkomen, het inkomen van je eventuele toeslagpartner, de hoogte van je vermogen en het vermogen van je eventuele toeslagpartner. Deze moet(en) niet te hoog zijn.

Hieronder lees je de opsomming van voorwaarden, waaraan je dient te voldoen, om recht te kunnen hebben op de huurtoeslag:

 • 18 jaar of ouder;
 • Het hebben van een Nederlandse nationaliteit of legaal zijn in Nederland;
 • Huurkosten niet te hoog;
 • Huren van een zelfstandige woonruimte;
 • Inkomen (van jezelf, eventuele toeslagpartner en medebewoner) niet te hoog;
 • Vermogen (van jezelf, eventuele toeslagpartner en medebewoner) niet te hoog;
 • Woonachtig in Nederland;
 • Jij en de andere bewoners staan ingeschreven bij de gemeente op jouw woonadres;
 • Jij en de verhuurder hebben een getekende huurcontract;
 • Jij betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

In sommige situaties heb je geen recht op huurtoeslag of zijn de regels anders:

 • Je bent nog geen 18 jaar;
 • Je bent co-ouders;
 • Je krijgt verzorging thuis;
 • Je hebt een groot huishouden;
 • Je woont langer dan 1 jaar buitenshuis;
 • Iemand in jouw huishouden is gehandicapt en de woning is aangepast;
 • Je bent gehandicapt en onder de 23 jaar;
 • Je huur is te hoog geworden voor huurtoeslag;
 • Je krijgt een nabetaling van inkomsten of een afkoopsom;
 • Je krijgt een schadevergoeding.

Hoe kan je de hoogte belasting toeslagen berekenen

Nu je weet wat de zorg- en/of huurtoeslag inhouden en aan welke voorwaarden je dient te voldoen, zal je wel erg nieuwsgierig zijn geworden of jij ook recht hebt op één van deze toeslagen.

En waar je vooral nieuwsgierig naar geworden zal zijn, is wat de eventuele hoogte van jouw zorg- en/of huurtoeslag zal zijn.

Ga dan aan de slag. Beoordeel of jij recht hebt op de zorg- en/of huurtoeslag.

Bereken jouw (en eventuele toeslagpartner) geschatte toetsingsinkomen voor het betreffende gehele kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

En bereken jouw (en eventueel van je toeslagpartner) geschatte vermogen per 1 januari.

Het geschatte inkomen heb je nu als het goed is kunnen berekenen.

Stappenplan om vandaag nog de hoogte van je toeslagen te berekenen!

Je hebt in dit artikel kunnen lezen hoe je de hoogte van je zorgtoeslag en/of huurtoeslag zelf kunt berekenen, maar vind je dit nog steeds lastig of kost het je teveel moeite om het zelf te doen.

Wij kunnen je eventueel verder helpen met de vraag en/of vragen die je over de toeslagen hebt. Vul hiervoor het onderstaande contactformulier in.

En wil je zorgverzekeringen of energiemaatschappijen met elkaar vergelijken, kijk dan eens bij de “Zorgverzekeringvergelijker” en/of “Energievergelijker”, zie hieronder.

LET OP: Voor de duidelijk, wij kunnen en mogen geen inhoudelijk advies geven over verzekeringen.

Klik op onderstaande knop om naar een hulpmiddel(en) te gaan.

Betaaldata toeslagen

Uitbetaling op de 20ste van de maand.

Valt de 20ste op een zaterdag of zondag,

dan wordt het de maandag uitbetaald!

Hart, kruis en zorg

Stel je vraag en/of vragen door met ons in contact te komen!

Klik op de knop hieronder om naar het contactformulier te gaan.

Ga HIER naar het contactformulier!

De Zorgverzekeringvergelijker

De Energievergelijker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *