Ondersteunend in Belastingaangiften en Toeslagen

Startende ZZP’er of ondernemer en de boekhouding

De boekhouding zelf bijhouden of uitbesteden?

Gemiddelde leestijd: één minuut

Allereerst van harte gefeliciteerd met het starten van je eigen onderneming in het verkopen van producten en/of het aanbieden van diensten.

Bij het starten als ZZP’er of ondernemer, komt nogal wat kijken, wanneer je jouw product(en) en/of dienst(en) wilt gaan verkopen.

Gelukkig is er in deze tijd genoeg informatie en/of ondersteuning te vinden via het internet of andere mediums.

Die jou verder gaan helpen om jouw product(en) en/of dienst(en) zo goed mogelijk te kunnen verkopen aan jouw klanten.

Als startende ZZP’er of ondernemer dien je ook (verplicht) een boekhouding bij te houden voor de Belastingdienst, zodat jij jouw belastingaangiften juist en volledig kunt aangeven.

In dit artikel zal ik jou zoveel mogelijk informatie geven, om jouw zo goed mogelijk te helpen met het bijhouden van jouw boekhouding en het indienen van jouw belastingaangiften.

Je zal dan ook in dit artikel de volgende informatie gaan lezen:

Welke belastingaangiften zijn op jouw onderneming van toepassing?

De Belastingdienst stelt bepaalde eisen aan de boekhouding i.v.m. de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting (BTW).

Let op dat deze eisen wel per branche verschillen.

Onderstaand tref je een toelichting aan of de aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte omzetbelasting (BTW), op jou van toepassing is.

Aangifte inkomstenbelasting

Iedereen die een onderneming, als ZZP-er / eenmanszaak, heeft, dient jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de Belastingdienst.

Naast de gegevens vanuit de bijgehouden boekhouding, dienen nog meer gegevens meegenomen te worden om de aangifte inkomstenbelasting in te kunnen dienen. 

Denk hierbij aan de privé gegevens, zoals de WOZ waarde en de betaalde hypotheekrente van je eventuele koopwoning.

Deze gegevens dienen dus ook meegenomen te worden in de aangifte.

BTW ondernemer

 • Vaststelling belastingplicht:

Wanneer je je onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ontvang je de volgende brief van de Belastingdienst “Vaststelling belastingplicht”.

In deze brief staat aangegeven of je onderneming BTW (omzetbelasting) plichtig is en je dus een BTW ondernemer bent.

Ook staat in deze brief aangegeven over welk tijdvak, jaar, kwartaal of maand, je de BTW aangifte dient te doen.

 • Omzetbelastingnummer:

In de brief van de Belastingdienst “Vaststelling belastingplicht” staat je ook je omzetbelastingnummer vermeld.

Dit nummer gebruik je alleen wanneer je contact hebt met de Belastingdienst.

 • BTW-identificatienummer (BTW-id):

Je ontvangt je BTW-id in een aparte brief van de Belastingdienst “Uw btw-identificatienummer (btw-id)”.

Dit nummer gebruik je om jezelf bekend te maken bij je klanten.

Belasting

Op je verkoopfactuur en je eventuele website, dien je je BTW-id te vermelden.

 • BTW aangifte op papier:

Wanneer er al aangiftetijdvakken zijn verstreken, dan ontvang je (naar verwachting) van de Belastingdienst een BTW aangifte op papier.

De BTW aangifte op papier dient voor de vervaldatum ingediend te worden, welke op de BTW aangifte op papier staat aangegeven.

 • BTW aangifte digitaal:

Het kan zijn dat je de eerste aangifte BTW gewoon digitaal dient in te dienen bij de Belastingdienst.

Dit kun je terug lezen in de brief van de Belastingdienst “Vaststelling belastingplicht”.

Het inloggen bij de Belastingdienst werkt vrij eenvoudig.

Wanneer jouw onderneming namelijk staat ingeschreven als een eenmanszaak, dan kan je inloggen met je DigD of e-Herkenning, via “Voor ondernemers“.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Wanneer je kiest voor de kleineondernemersregeling (KOR), dan ben je vrijgesteld voor de BTW.

Je kunt gebruik maken van de KOR, wanneer je in Nederland gevestigd bent en niet meer dan € 20.000,- omzet in één kalenderjaar hebt.

Wat betekent dat:

 • Je kunt geen BTW berekenen aan je klanten, omdat je de BTW niet af hoeft te dragen;
 • Je vermeldt geen BTW op je verkoopfacturen;
 • Je hoeft geen verkoopfacturen te versturen;
 • Je kunt de BTW over de uitgaven van zakelijke kosten en investeringen niet terug vragen;
 • De uitgaven voor zakelijke kosten en investeringen inclusief de BTW worden in zijn geheel afgetrokken als kosten in de inkomstenbelasting;
 • De inkoopfacturen dienen bewaard te blijven;
 • Je doet mee voor een periode van tenminste 3 jaar;
 • Wanneer je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000,- komt, vervalt de KOR;
 • Je dient aan de Belastingdienst zelf door te geven, wanneer het moment zich voordoet, als je omzet boven de € 20.000,- uitkomt in één kalenderjaar;
 • Deelname aan de KOR kan niet tussentijds worden beëindigd;
 • Vervallen KOR, dan kan je 3 jaar lang niet meer meedoen aan de KOR;
 • Je kan niet per jaar beslissen of je wel of niet mee gaat doen aan de KOR.

Denk er dus goed overna waar je met jouw onderneming naar toe wilt.

Je kan hierbij denken aan of je hoofdzakelijk aan particulieren wilt gaan verkopen of aan bedrijven.

Wanneer je namelijk aan bedrijven gaat verkopen, dan willen zij het liefst een factuur ontvangen waar een BTW bedrag op vermeld staat.

Zodat zij deze BTW terug kunnen vragen bij de Belastingdienst.

Ergens maakt het voor de bedrijven niet uit, aangezien jij ook geen BTW bedrag boven op jouw verkoopprijs kunt berekenen.

Alleen in sommige branches (denk bijvoorbeeld aan de verkoop van Jemako producten) is in de “standaard” verkoopprijs de af te dragen BTW meegenomen.

Dit BTW bedrag mag jij als KOR niet van de verkoopprijs af halen, omdat de andere verkopers geen KOR hebben en de BTW wel af dienen te dragen.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er door de diverse verkopers voor hetzelfde verkopende product, verschillende verkoopprijzen worden gevraagd.

Verder kan het zijn dat je jouw onderneming opgestart hebt, naast je baan in loondienst.

Bedenk jezelf dan goed of je de ambitie hebt om uiteindelijk volledig met jouw onderneming bezig te zijn.

Dit heeft ook invloed op je keuze voor de KOR.

Het gaat er in het kort om, dat je bij jezelf na gaat waar je slim aan doet om wel of niet voor de KOR te kiezen.

Wat dient “standaard” in de boekhouding bijgehouden te worden?

Onderstaand tref je een opsomming aan wat “standaard” in de boekhouding bijgehouden dient te worden en een toelichting hierop.

De urenregistratie

 • Urencriterium:

De urenregistratie dient bijgehouden te worden i.v.m. het urencriterium, dit kan je bijhouden d.m.v. een Excelbestand of agenda.

Wanneer je namelijk aan het urencriterium voldoet, wanneer je 1225 uur per kalenderjaar besteedt aan je bedrijf, dan heb je recht op belastingvoordeel, zoals de Starters- en Zelfstandigenaftrek.

Let wel op, wanneer je halverwege het kalenderjaar start, dan dien je alsnog minimaal in het kalenderjaar de 1225 uur te besteden aan je onderneming.

De volgende “indirecte” werkzaamheden tellen ook mee met het urencriterium:

 • De voorbereidingsuren van het starten van je onderneming;
 • Uren die je maakt voor het bijhouden van je boekhouding;
 • Onderhoud aan je eventuele website;
 • Acquisitie van klanten;
 • Het doen van eventuele inkopen.

Zie ook het artikel van de Kamer van Koophandel.

 • Zelfstandigenaftrek:

Deze bedraagt +/- € 7.000, dit bedrag wordt van je winst, vanuit je onderneming in de aangifte inkomstenbelasting, afgetrokken.

Over dit bedrag betaal je dus geen inkomstenbelasting.

Let wel op dat jaarlijks (door het Kabinet) het bedrag, aan Zelfstandigenaftrek, afgebouwd wordt.

 • Startersaftrek:

Deze bedraagt +/- € 2.000,-, ook dit bedrag wordt van je winst, vanuit je onderneming in de aangifte inkomstenbelasting, afgetrokken.

Over dit bedrag betaal je dus ook geen inkomstenbelasting.

Je mag de startersaftrek maar 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je onderneming, dus 5 jaar, vanaf het jaar dat jij je onderneming bent gestart.

Het kan zijn dat de startersaftrek, je in het 1ste en/of 2e jaar van je onderneming, niet zoveel belastingvoordeel oplevert, omdat je in deze jaren misschien niet zo’n hoge winst uit je onderneming hebt behaald.

Dan is het dus mogelijk om deze startersaftrek in het 3e, 4e en 5e jaar van je onderneming toe te passen.

Bonnen, inkoop- en verkoopfacturen

 • Inkoopfacturen:

Onder de inkoopfacturen vallen de inkoopfacturen, welke nodig zijn om jouw product(en) en/of jouw dienst(en) te kunnen verkopen.

Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van jouw eigen gemaakte meubels. Je ontvangt van de inkopen, om deze meubels tot een product te kunnen maken, een inkoopfactuur.

Let wel op dat de inkoopfactuur op jouw bedrijfsnaam en -gegevens staat en niet op jouw privénaam en -gegevens.

Dit is namelijk belangrijk voor de Belastingdienst en zij kunnen eventueel de inkoopfacturen opvragen.

Wanneer je producten koopt in het Buitenland en binnen de EU.

Dan dient dient deze in de BTW aangifte als Buitenlandse BTW binnen de EU aaangegeven te worden.

Je geeft deze inkopen aan in de aangifte als “Inkopen Buitenland Binnen EU” en over deze inkopen dient 21% BTW afgedragen te worden.

Maar je vraagt deze 21% BTW ook weer gelijk terug in de aangifte BTW onder de “Voorbelasting”.

Per saldo betaal / ontvang je dus geen BTW.

 • Bonnen en/of overige inkoopfacturen:

Onder de bonnen en/of overige inkoopfacturen vallen bijvoorbeeld de bonnen en/of inkoopfacturen van de aanschaf van:

 • Kantoorbenodigdheden;
 • Mobiele telefoonkosten (mits je deze 10% zakelijk gebruikt);
 • Andere zakelijke kosten.

Deze aankopen hebben niet direct te maken met het maken van je eigen product(en) en/of leveren van je dienst(en).

 • Verkoopfacturen:

Onder de verkoopfacturen vallen de verkoopfacturen, welke je verstuurt aan je klanten.

In de meeste gevallen, per branche kan dit verschillen, wordt boven op jouw verkoopprijs de 21% of 9% BTW berekend.

Voorbeeld Verkoopprijs
Als jouw verkoopprijs € 100,00 bedraagt.
En jij valt onder de branche welke 21% BTW moet berekenen over de verkopen.
De verkoopprijs bedraagt naar jouw klant € 121,00.

Let op t.b.v. de KOR:

Wanneer je mee doet aan de KOR, dan dien je geen BTW door te rekenen aan je klant.

Voorbeeld Verkoopprijs KOR
Als jouw verkoopprijs € 100,00 bedraagt.
En jij valt onder de branche welke 21% BTW moet berekenen over de verkopen.
De verkoopprijs bedraagt naar jouw klant alsnog € 100,00.

Omdat jij vrijgesteld bent van de BTW

Bankafschriften

Het is belangrijk om een zakelijke bankrekening te openen, zodat je privé en zakelijke uitgaven en/of ontvangsten, gescheiden houdt.

Iedere mutatie wat op deze zakelijke bankrekening voorkomt, dient in de boekhouding verwerkt te worden.

Ook al betreft een bankmutatie een privé betaling of ontvangst.

Let goed op wanneer je zakelijke aankopen doet, dat je deze dan ook met je zakelijke rekening betaalt. En je privé uitgaven ook betaalt met je privé rekening.

Zorg er dus voor dat je geen privé aankopen betaalt met je zakelijke rekening, zo houd je privé en zakelijk gescheiden.

Je kan wel vanaf je zakelijke rekening een bankoverboeking maken naar je privé rekening of andersom, zodat je in de omschrijving “privé- of zakelijkgebruik” kan vermelden.

Overzicht van reiskosten en rittenregistratie

 • Rittenregistratie:

Wanneer je zakelijke kilometers met een privé vervoermiddel (auto, fiets, brommer of motor) maakt, dan dien je deze bij te houden d.m.v. een rittenregistratie/kilometerregistratie.

Kilometerteller rond
 • Kilometervergoeding:

Voor je zakelijke ritten, kun je namelijk € 0,21 per kilometer aftrekken als kosten t.b.v. de inkomstenbelasing, dit wordt de kilometervergoeding genoemd.

 • BTW aftrek i.v.m. zakelijke ritten (geldt niet voor de KOR):

Wanneer je een BTW ondernemer bent (dit geldt dus niet voor diegene die aan de KOR meedoen), kan je ook de BTW aftrekken.

De hoogte van de BTW aftrek wordt berekend naar verhouding van het werkelijke zakelijke/privé gebruik, voor onder andere het:

 • Onderhoud;
 • Reparaties;
 • Waskosten;
 • Verbruik van de brandstofkosten.
 • Bijhouden van de BTW bonnen/inkoopfacturen van je privé vervoermiddel:

Als je de BTW wilt terugvragen, dan dien je alle gemaakte kosten van je privé vervoermiddel, waar BTW op zit, bij te houden in je boekhouding d.m.v. de bonnen/facturen.

 • Bijhouden van de gereden zakelijke en privé kilometers met privé vervoermiddel t.b.v. BTW aftrek:

Je dient ook bij te houden hoeveel zakelijke en privé kilometers je in een jaar met je privé vervoermiddel hebt gereden.

Heb je de kilometers niet bijgehouden, dan kan een vaste correctie worden berekend (1,5% van de cataloguswaarde, als verschuldigde BTW).

Dit zal in januari, wanneer de laatste aangifte BTW van het jaar ingediend wordt, verwerkt worden, d.m.v. een correctie BTW privé gebruik.

Tip

Noteer op 1 januari en op 31 december de kilometerstand van je vervoermiddel.
Houd je zakelijke kilometers gedurende het jaar bij.
Op deze manier kan je zuiverder de verdeling zakelijk/privé bijhouden en dus je zakelijke/privé gedeelte berekenen.

Aanloopkosten en/of starterskosten

Kosten die je voor je onderneming hebt gemaakt, voordat je jezelf hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, mogen tot 5 jaar terug als aanloopkosten worden meegenomen.

De aanloopkosten kunnen in aftrek worden genomen in de aangifte inkomstenbelasting en in de aangifte omzetbelasting.

Je moet wel kunnen aantonen dat je de kosten daadwerkelijk voor je bedrijf hebt gemaakt a.d.h.v. facturen en/of bonnen en d.m.v. een kilometeradministratie (een agenda waarin de afspraken staan vastgelegd).

Of je moet kunnen aantonen of de uitgaven aannemelijk zijn geweest in het belang voor je bedrijf.

Met de 1ste aangifte omzetbelasting dient de BTW van de aanloopkosten aangegeven te worden.

Onderstaand tref je een aantal voorbeelden aan van de aanloopkosten:

 • Reiskosten / autokosten (kilometervergoeding € 0,19 per zakelijk gereden kilometer met de privé auto);
 • Lunch/diners met een zakenrelatie en/of klant (beperkt aftrekbaar);
 • Telefoonkosten (minimaal bij 10% zakelijk gebruik);
 • Websitekosten/webhosting;
 • Laptop/computer;
 • Drukwerk (visitekaartjes);
 • Reclame/advertentiekosten;
 • Studiekosten/cursussen;
 • Boeken;
 • Advieskosten (denk aan juridisch/notaris).

Aftrekposten

Om te kunnen profiteren van de aftrekposten die gelden voor de aangifte inkomstenbelasting en BTW (omzetbelasting), dien je te weten welke en hoeveel kosten geheel / gedeeltelijk / helemaal niet aftrekbaar / investeringen zijn.

Deze kosten houd je bij in je boekhouding.

Het voordeel van zakelijke aftrekbare kosten is dat je deze uitgaven en/of kosten (zoals de zakelijk gereden kilometers met een privé vervoermiddel) in mindering brengt op je omzet/winst.

Onderstaand tabel geeft een verduidelijking weer, van de uitgaven, kosten en de omzet en de bijbehorende belastingaangiften:

Uitgaven en/of zakelijke kosten ->Aftrekken van de Winst / Verlies
Zakelijke kosten, maar geen uitgaven ->Kilometervergoeding en afschrijvingskosten
Verantwoording van de kosten d.m.v. uitgaven ->Inkoopfactuur en/of bon
Inkomstenbelasting wordt berekend over ->Resultaat (Winst / Verlies) uit onderneming
BTW aangifte berekenen ->BTW bedrag op de inkoopfactuur en/of bon en op de verkoopfactuur
BTW afdragen ->BTW bedrag op de verkoopfactuur (omzet)
BTW terug te vorderen (voorbelasting) ->BTW bedrag op de inkoopfactuur en/of bon
BTW buitenland binnen EU aangeven ->21% BTW afdragen en 21% BTW terug te vorderen, per saldo 0,00

Dus hoe meer kosten je maakt, hoe minder inkomstenbelasting je betaalt.

Op de inkoopfactuur dient het volgende duidelijk vermeld te staan:

 • Datum;
 • Factuurbedrag;
 • Factuurnummer;
 • Bedrijfsnaam en -gegevens van jouw onderneming;
 • Bedrijfsnaam van de leverancier;
 • BTW bedrag;
 • Omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten.

M.b.t. de horecakosten (zakelijke lunch/diner) gelden eenvoudigere eisen:

 • Datum van uitreiking;
 • Naam van de horecagelegenheid;
 • Omschrijving van de genuttigde drank- en etenswaren.

Let op, wanneer de bedragen boven de € 100,- bedragen, dient voor de BTW jouw bedrijfsnaam op de bon vermeld te worden.

Geheel / gedeeltelijk / niet aftrekbare zakelijke kosten / investeringen

Hieronder kan je een aantal voorbeelden en/of toelichtingen lezen, over wat nu onder de geheel / gedeeltelijk / niet aftrekbare zakelijke kosten / investeringen, vallen.

Zakelijke (geheel) aftrekbare kosten

 • Autokosten (kilometervergoeding € 0,19 per kilometer);
 • Kantoorkosten (denk aan kantoorbenodigdheden, telefoon- en internetkosten mits deze voor 10% zakelijk gebruikt worden, internetkosten, websitekosten, abonnementen, zegel- en portokosten, automatiseringskosten, drukwerk en vaklitarituur);
 • Huisvestingskosten (denk aan zakelijke huur pand, gas/elektra, water, schoonmaakkosten, overige huisvestingskosten);
 • Verkoopkosten (denk aan reclame/advertenties, brochures, sponsoring, relatiegeschenken, aquisitiekosten, verpakkingsmateriaal en transportkosten);
 • Algemene kosten (denk aan administratiekosten, verzekeringen, advieskosten, incasso- en administratiekosten en diverse algemene kosten);
 • Financiële lasten (denk aan bankkosten, rente bank, rente Belastingdienst en betalingsverschillen debiteur en/of crediteur);
 • Financiële baten worden bij de winst opgeteld (denk aan ontvangen rente bank en ontvangen rente Belastingdienst).

Beperkt (gedeeltelijk) aftrekbare zakelijke kosten

Wanneer kosten een privé gedeelte bevatten, dan kunnen deze kosten maar gedeeltelijk in aftrek worden gebracht in de inkomstenbelasting.

Het is namelijk zo dat 80% van de kosten wel aftrekbaar is en 20% is niet aftrekbaar

Met de laatste aangifte BTW van het jaar, wordt de BTW gecorrigeerd voor het privégebruik gedeelte.

Wanneer je horecakosten betaalt, omdat je deze hebt genuttigd in een horecagelegenheid, dan is de BTW hiervan niet aftrekbaar.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Horecakosten (denk aan een zakelijke lunch of diner);
 • Kosten voor zakelijke evenementen (denk aan congressen, bijeenkomsten of bedrijfsfeesten);
 • Reis- en verblijfskosten (denk aan hotelkosten).

Niet aftrekbare zakelijke kosten

Dit betreffen kosten die geen enkel zakelijk belang hebben en dus privékosten betreffen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kleding (denk aan kleding die je zakelijk en ook privé draagt);
 • Geldboetes (denk aan boetes van de Belastingdienst en/of verkeersboetes);
 • Persoonlijke verzorging.

Investeringen

Uitgaven met een aanschafwaarde exclusief BTW boven de € 450,-, en die een langere levensduur hebben dan één jaar, vallen onder de investeringen.

Deze uitgaven/investeringen mogen niet in één keer als aftrekbare kosten worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting.

Over de investeringen dient jaarlijks wel te worden afgeschreven.

De jaarlijkse afschrijving bedraagt maximaal 20% over de aanschafwaarde, exclusief de BTW en minus de eventuele restwaarde.

Dus een investering wordt maximaal in 5 jaar afgeschreven.

De jaarlijkse afschrijving wordt afschrijvingskosten genoemd en wordt jaarlijks (maximaal 5 jaar) als kosten afgetrokken van de winst.

Daarnaast kan je eventueel in aanmerking komen voor de investeringsaftrek, dit is een extra aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

En betreft een percentage van 28% over het investeringsbedrag.

Jaarlijks dient dan wel in totaal minimaal +/- € 2.000,- geïnvesteerd te worden.

Let op dat het minimale investeringsbedrag wel jaarlijks wijzigt.

Wanneer je een grote investering wilt doen in een jaar, kijk dan of je eventueel in aanmerking kan komen voor de investeringsaftrek.

Je kan dan bepalen of je met nog een eventuele investering, wel aan het minimale investeringsbedrag kan komen. 

Voorbeelden van investeringen > € 450,00:

 • Laptop;
 • Computer;
 • Tablad;
 • Kantoormachines (denk aan een printer);
 • Kantoormeubilair (denk aan een bureautafel, -stoel of -kast).

Boekhoudpakket e-Boekhouden.nl

Wanneer je een startende ZZP-er en/of ondernemer bent en nog niets hebt om je boekhouding in bij te houden.

Dan kun je hieronder het één en ander lezen over, tot nu toe, mijn favoriete boekhoudpakket e-Boekhouden.nl.

Ongetwijfelt zal je vast wel eens op de radio, tijdens de reclamespotjes, e-Boekhouden.nl voorbij hebben horen komen.

Zelf werk ik hier nu een tijdje mee en ik zelf vind het een erg gebruiksvriendelijk boekhoudpakket.

Je hoeft er namelijk geen studie voor gevolgd te hebben, om dit boekhoudpakket te begrijpen.

Daarnaast werkt het geheel digitaal en gaat mee in de ontwikkelingen op het gebied van digitaal boekhouden.

Ook bieden zij GRATIS cursussen aan, voor het geval je zelf de boekhouding wilt verzorgen.

Maar wanneer je ervoor kiest om jouw boekhouding uit te besteden, dan kan je jouw account ook koppelingen met jouw eventuele boekhouder en/of Accountant.

Ben jij ook enthousiast geworden over dit boekhoudpakket? Nee?

“De eerste 15 maanden GRATIS!”

Speciaal voor startende ZZP-ers en/of ondernemers

Misschien is de doorslag wel voor jouw, als je nu weet dat wanneer je je aanmeldt als starter bij e-Boekhouden.nlde eerste 15 maanden (vanaf inschrijfdatum bij de Kamer van Koophandel) GRATIS is.

Als je enthousiast bent geworden, dan kan je via onderstaande link naar de pagina gaan van e-Boekhouden.nl.

e-Boekhouden.nl

Ben jij enthousiast geworden over e-Boekhouden.nl?

Klik dan op onderstaande link

Online Boekhoudpakket e-Boekhouden.nl

Je boekhouding en belastingaangiften laten verzorgen door een boekhouder

Het kan zijn dat je jouw boekhouding en de bijbehorende belastingaangiften uit wilt besteden.

De volgende redenen zouden kunnen zijn, dat je niet zelf je boekhouding en/of belastingaangiften wilt gaan bijhouden:

 • Kost te veel tijd;
 • Je wilt jezelf volledig kunnen richten op jouw onderneming;
 • Je hebt hier geen kaas van gegeten.

Uiteraard is het volgende mogelijk:

 • Zelf je boekhouding bijhouden en je belastingaangiften verzorgen;
 • Zelf je boekhouding bijhouden en je belastingaangiften laten verzorgen door een boekhouder en/of accountant;
 • De boekhouding en belastingaangiften laten verzorgen door een boekhouder en/of accountant.

Een boekhouder en/of accountant heeft sowieso de kennis in huis aan welke wettelijke verplichting de boekhouding moet voldoen, volgens de eisen van de Belastingdienst.

En dat kan jouw dan weer geld en tijd besparen.

Wanneer je ervoor kiest om de boekhouding en/of belastingaangiften uit te besteden.

Dan kan je jezelf eens oriënteren welke boekhouder en/of accountant bij jouw wensen past.

Je kan er namelijk voor kiezen om diverse offertes aan te vragen, bij de diverse administratiekantoren en/of accountantskantoren.

Zie hiervoor onderstaande linken voor aanvragen van een offerte voor het verzorgen van je boekhouding en/of je belastingaangifte(n).

Wil je toch eerst even op basis van jouw voorwaarden de diverse online boekhoudpakketten vergelijken? Vul dan onderstaand de online boekhoudpakketten vergelijker in.

Boekhouder

Wil jij een offerte aanvragen voor je boekhouding bij een Boekhouder of Accountant?

Klik dan op onderstaande link

gratis & vrijblijvend een offerte aanvragen

Vergelijk online boekhoudpakketten

Online boekhoudpakketten
Waar moet volgens jouw wensen een online boekhoudpakket aan voldoen?
Vul jouw wensen in onderstaande vergelijker in.
En krijg het online boekhoudpakket naar voren, die past bij jouw wensen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *